Newsy
Wizyty
Dziś: 11Wszystkie: 154941

Ogłoszenia

 

 WRZESIEŃ

 

5-6.09.2015 Odnaleźć siebie (warsztaty dla kobiet)

 

Warsztaty zaczynają się w sobotę o godz. 9.00.

Wejście C kompleksu przy kościele MB Kochawińskiej.

Jest możliwość zaparkowania auta.

 

 

Cel: Żeby żyć szczęśliwie, z poczuciem spełnienia, radości, spokoju i miłości w swoim sercu.

Niektóre tematy: poczucie własnej wartości i akceptacja samego siebie, jak budować nasze relacje oparte na miłości- bo miłość jest źródłem wszystkiego, realizacja siebie - odnalezienie swojej misji w życiu - swojego powołania.

Forma: wprowadzenia, praca indywidualna i w grupach, dyskusja, ćwiczenia warsztatowe.

Prowadzący: Iwona Jaskulska -jej praca zawodowa od zawsze polegała na kontakcie z drugim człowiekiem co zaowocowało chęcią zgłębienia tej fascynacji, dlatego zaczęła studiować psychologię. Po latach poszła dalej i pragnie dawać innym siebie, swoją historię i doświadczenie - inspirować do zmiany i dawać wiarę, że w życiu można wszystko!

 

18-20.09.2015 Fundament – pierwsza seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

Cel: Wychodząc ku potrzebom współczesnego człowieka Centrum proponuje zamknięte rekolekcje według św. Ignacego Loyoli zwane fundamentem. Intensywna dynamika rekolekcji zaprasza uczestników do stanięcia wobec tematu obrazu Boga we własnym życiu i treści, które proponuje Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych.

Forma: Całość rozłożono na dwa weekendy (2 część przewidziana jest na 13-15 listopada 2015). Po każdym wprowadzeniu (jest ich 6 w ciągu weekendu) uczestnicy są zapraszani do godzinnej modlitwy. W czasie tych rekolekcji obowiązuje milczenie i rozmowa z kierownikiem duchownym.

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita.

 

PAŹDZIERNIK

 

2-4.10.2015 Twoje dziecko potrzebuje Ciebie! (warsztaty dla twórczych mam i ojców)

Cel: być rodzicem w profesjonalny sposób na miarę wyzwań, jakie stawia nam współczesny świat, kultura i ekonomia

Niektóre tematy: mądrość i miłość podstawą wychowania dzieci; budowanie dyscypliny i stawianie granic; bycie twórczą matką i ojcem twórcze wychowywanie dzieci; radość z bycia rodzicem

Forma: wprowadzenia, praca w grupach

Prowadzący: Marzena i Maciej Petela, szczęśliwi rodzice 5 dzieci, zaangażowani członkowie Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie, współpracują z Fundacją Misja Służby Rodzinie i Inicjatywą Tato.Net

 

9-11.10.2015 I tydzień Ćwiczeń Duchowych – cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

Cel: Po przeżyciu fundamentu rekolektant zaproszony jest na kolejny etap wędrówki. Nosi on nazwę I tygodnia, a treścią jest stanięcie w świetle Bożego miłosierdzia wobec tajemnicy grzechu.

Forma: Znając sytuację tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższy urlop rozłożyliśmy „materiał” tego tygodnia na 3 weekendy (II – 27-29 listopada 2015, III – 22-24 stycznia 2016). W czasie tych rekolekcji obowiązuje milczenie i rozmowa z kierownikiem duchownym.

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita.

 

17.10.2015 Ku konsekracji czy konserwacji? Więź w życiu osób duchownych i konsekrowanych – konferencja dla osób duchownych i konsekrowanych

Organizatorzy: ekipa Jezuickiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Duchowej Źródło i Centrum THEOTKOS.

Prelegenci: dr Teresa Jadczak-Szumiło, Emil Szumiło, Katarzyna Cholewa, ks. Krzysztof Grzywocz.

 

LISTOPAD

 

6-8.11.2015 Fundament – pierwsza seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

13-15.11.2015 Kurs „Animacji modlitwy charyzmatycznej”

Cel: Modlitwa charyzmatyczna to taka modlitwa, kiedy serce pragnie wyśpiewać chwałę Bogu w obecności Ducha Świętego, który przenika wszystko. Kurs uczy porządku, jedności w korzystaniu z darów łaski na spotkaniach modlitewnych - ...sam Duch przyczynia się w błaganiach, których nie można wyrazić słowami... (Rz 8,26).

Forma: Kurs oparty jest na Piśmie świętym i nauce Kościoła. Pomocą jest także kilkudziesięcioletnie osobiste doświadczenie prowadzących. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy prowadzą i uczestniczą w spotkaniach modlitewnych różnego rodzaju.

Prowadzący: Szkoła Nowej Ewangelizacji im. św. Kingi z Nowego Sącza i o. Robert Więcek, jezuita

 

20-22.11.2015 7 sekretów efektywnego ojcostwa (warsztaty dla ojców)

Cel: Nowatorsko zaplanowane wydarzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla swoich dzieci.

Forma: Praca w grupach.

Niektóre z tematów: utrzymanie równowagi na linii życie rodzinne - praca zawodowa; rozpoznanie silnych i słabych stron swojego ojcostwa; wykorzystanie umiejętności przydatnych do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju; tworzenie i wdrożenie praktycznego planu działania dla taty; wymiana doświadczeń w męskim gronie i stworzenie środowiska aktywnych i zaangażowanych ojców.

Prowadzący: Tomasz Kosiek, Maciej Petela.

 

27-29.11.2015 I tydzień Ćwiczeń Duchowych – cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

GRUDZIEŃ

 

5.12.2015 Ocalić od zapomnienia (II) (rekolekcje dla małżeństw)

Cel: Da się ocalić od zapomnienia! Póki żyjemy nie jest za późno! - oto dwa określenia, które przyświecają tym jednodniowym rekolekcjom dla wszystkich małżeństw: z mniejszym i większym stażem, które stoją na nogach i które nieco się słaniają, tych, co wierzą w umocnienie i tych, którzy tracą nadzieję.

Prowadzący:o. Bogdan Długosz, jezuita, proboszcz, wieloletni i doświadczony duszpasterz Domowego Kościoła i par niesakramentalnych.

 

11-13.12.2015 „Wyjątkowa <trójca> – Bóg, ja i inni”- czyli o trzech najważniejszych relacjach w twoim życiu (rekolekcje filmowe)

Cel: Rekolekcje filmowe to wyjątkowy czas, w którym poprzez filmowe obrazy chcemy dostrzec i usłyszeć to, co Bóg pragnie nam przekazać. Filmy łączyć będziemy z konkretnymi fragmentami Pisma Świętego i rozważaniem, którego uczył św. Ignacy Loyola. Rekolekcje mają zachęcić do dostrzeżenia w codzienności tego co czasami nam umyka a co Bóg chce nam pokazać. Tym razem będziemy obserwować świat naszych relacji, szukać w nich Boga i starać się korygować to co jeszcze niedoskonałe. Najważniejsza będzie jednak próba zobaczenia Jezusa w naszym świecie relacji i postawienie Go na pierwszym miejscu.

Forma: Proponujemy aby ten czas w większości odbywał się w atmosferze ciszy i skupienia.

Prowadzący: Łucja Grekowicz, teolog, o. Robert Więcek, jezuita.

 

19.12.2015 Adwentowy dzień skupienia dla żon

Forma: konferencja, dzielenie się, adoracja Najśw. Sakramentu, możliwość rozmowy-sakramentu pojednania, Eucharystia.

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita

 

 

 STYCZEŃ 2016

 

 13-17.01.2016 Przebaczenie – gwóźdź do trumny starego człowieka (rekolekcje o przebaczeniu)

 Cel: Proponujemy 4-dniowe rekolekcje zamknięte o uzdrowieniu wewnętrznym. Pojęcie „modne” i dlatego niekiedy rozumiane w sposób „magiczny”. Celem rekolekcji jest wprowadzenie uczestników (kilkanaście konferencji) na drogę prawdziwego uzdrowienia, pierwszym krokiem jest przejście od nienawiści do przebaczenia. Poszczególne kroki tej drogi zostaną omówione w teorii i zastosowane w dalszej części sesji.

 Forma: Eucharystia, modlitwa przed Najśw. Sakramentem, modlitwa o uwolnienie i uzdrowienie w trakcie trwania rekolekcji.

 Prowadzący: o. Paweł Drobot, redemptorysta.

 

 22-24.01.2016 I tydzień Ćwiczeń Duchowych – cz. 3 (rekolekcje ignacjańskie)

 

 

LUTY

 

12-14.02.2016 Fundament – druga seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

Cel: Wychodząc ku potrzebom współczesnego człowieka Centrum proponuje zamknięte rekolekcje według św. Ignacego Loyoli zwane fundamentem. Intensywna dynamika rekolekcji zaprasza uczestników do stanięcia wobec tematu obrazu Boga we własnym życiu i treści, które proponuje Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych.

Forma: Całość rozłożono na dwa weekendy (2 część przewidziana jest na 8-10 kwietnia 2016). Po każdym wprowadzeniu (jest ich 6 w ciągu weekendu) uczestnicy są zapraszani do godzinnej modlitwy. W czasie tych rekolekcji obowiązuje milczenie i rozmowa z kierownikiem duchownym.

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita.

 

26-28.02.2016 Mnożenie przez dzielenie – o dawaniu jałmużny (sesja wielkopostna)

Cel: Kiedy odkryłem, że 6 dzielone przez pół daje 12, to w głowie zaświeciło mi się światło , że tak właśnie funkcjonuje chrześcijaństwo. Jeśli chcesz coś pomnożyć to trzeba to podzielić i efekty są zadziwiające.

Forma: Zastanowimy się jak to wygląda w Piśmie św. Sięgniemy także do świętego Ignacego Loyoli, który uczy nas dzielenia się w dynamice Ćwiczeń tzw. reguły o dawaniu jałmużny.

Prowadzący: o. Robert Więcek, jezuita

 

MARZEC

 

5.03.2016 Wielkopostny dzień skupienia dla żon

 Forma: konferencja, dzielenie się, adoracja Najśw. Sakramentu, możliwość rozmowy-sakramentu pojednania, Eucharystia.

 Prowadzący:o. Robert Więcek, jezuita

 

 11-13.03.2016 Być sobą – być świętym (sesja wielkopostna)

Cel: Pomoc w odkrywaniu swojej osobistej drogi do chrześcijańskiego stawania się sobą. Często słyszymy dziś zachętę do tego, aby „być sobą”, co oznacza zwykle, by iść za odruchami, które pojawią się w naszej głowie. Chrześcijanie już od setek lat znają lepszy sposób na bycie sobą: jest nim zwrócenie się do Tego, który zna nas najlepiej – naszego Stwórcy. Współpracę z Nim w stawaniu się coraz bardziej sobą nazywamy wzrastaniem w świętości.

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita

 

KWIECIEŃ

 

1-3.04.2016  A miłosierdzie Jego nie zna granic (sesja formacyjna w ramach Roku Miłosierdzia)

Niektóre tematy: miłosierdzie w Biblii; miłosierdzie u Ojców Kościoła; św. Faustyna – zarys duchowości - „Dzienniczek duchowy”; „Miej miłosierdzie dla nas i świata całego” (koronka); narzędzia miłosierdzia w Kościele.

Prowadzący: o. Marek Wójtowicz, jezuita.

 

8-10.04.2015 Fundament – druga seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

15-17.04.2016 Klucze św. Ignacego, czyli żyć po ignacjańsku na co dzień (sesja formacyjna)

Cel: Prowadzący opowie o kilku etapach wędrówki drogą św. Ignacego Loyoli. Wskaże kamienie milowe, do których możemy się odnosić: co znaczy pomagać innym, jak i dlaczego warto być wdzięcznym, na czym polega kontemplacja, do czego otrzymaliśmy dar dokonywania wyborów i jak stawiać opór złemu.

Prowadzący: o. Jacek Drabik, jezuita, znawca duchowości ignacjańskiej, obecnie posługujący jako duszpasterz akademicki w opolskim „Xaverianum”.

 

22-24.04.2016 Fundament – trzecia seria, cz. 1 (rekolekcje ignacjańskie)

Cel: Wychodząc ku potrzebom współczesnego człowieka Centrum proponuje zamknięte rekolekcje według św. Ignacego Loyoli zwane fundamentem. Intensywna dynamika rekolekcji zaprasza uczestników do stanięcia wobec tematu obrazu Boga we własnym życiu i treści, które proponuje Ignacy Loyola w Ćwiczeniach duchownych.

Forma: Całość rozłożono na dwa weekendy (2 część przewidziana jest na 17-19 czerwca 2016). Po każdym wprowadzeniu (jest ich 6 w ciągu weekendu) uczestnicy są zapraszani do godzinnej modlitwy. W czasie tych rekolekcji obowiązuje milczenie i rozmowa z kierownikiem duchownym.

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita.

 

MAJ

 

13-15.05.2016 Twój język ma moc (sesja formacyjna)

Cel: Przy pomocy języka wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże (Jk 3,9). Nasza mowa może nieść życie, albo zniszczenie, stać się dla innych źródłem błogosławieństwa lub przekleństwa. Częściej zdarza nam się destruktywnie krytykować ludzi i oskarżać ich, niż napominać ku zbudowaniu w duchu Jezusa. Św. Paweł napomina nas: niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. (Ef 4,29)

Forma: Sesja da możliwość głębszego przeżycia uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W programie m.in. czuwanie nocne przed uroczystością w kościele parafialnym Matki Bożej Kochawińskiej.

Prowadzący: Małgorzata i Mirek Topolscy. Gosia jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia „Nowa Ewangelizacja”, mężatka, troje dzieci, pedagog i teolog. Wraz z mężem od początku lat 80 zaangażowani w Odnowę Charyzmatyczną. Obecnie Gosia jest członkiem Rady Programowej i odpowiedzialną za ruchy ewangelizacyjne w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich; są liderami i formatorami wspólnot i grup modlitewnych.

 

20-22.05.2016 Czy mam powołanie? – do czego są powołani świeccy w Kościele (sesja formacyjna)

Cel: O tych, którzy nie są księżmi czy zakonnicami mówi się stereotypowo, że „nie mają powołania”. To nieprawda! Bóg powołuje każdego. Przyjdź, jeśli chcesz się dowiedzieć jak rozeznawać swojej powołanie w życiu świeckim. Niektóre tematy: Podczas sesji będzie można usłyszeć m.in. czym jest powołanie chrzcielne, powołanie do określonego stanu życia i powołanie osobiste.

Prowadzący: o. Mirosław Bożek, jezuita

 

CZERWIEC

 

17-19.06.2016 Fundament – trzecia seria, cz. 2 (rekolekcje ignacjańskie)

 

Zapisy przez cały : ckid.theotokos@gmail.com

 

albo 797 907 741