rsz_jezuici_logo

Budowanie tożsamości duchowej

Zapraszamy na weekendowe rekolekcje: Budowanie tożsamości duchowej. Punktem wyjścia tego czasu będzie przyglądanie się mojemu osobistemu spotkaniu z Bogiem ma kartach historii mojego życia. W oparciu o Pismo Święte i […]