rsz_jezuici_logo

Budowanie tożsamości duchowej – Adwent

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie, Poland

Zapraszamy na adwentowe weekendowe rekolekcje: Budowanie tożsamości duchowej. Punktem wyjścia tego czasu będzie przyglądanie się mojemu osobistemu spotkaniu z Bogiem ma kartach historii mojego życia. W oparciu o Pismo Święte i medytację ignacjańską będziemy mieli szansę spotkać się w tym czasie z Bogiem i sobą, aby zbudować coś nowego razem. Postawimy sobie takie pytania jak: […]