ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanego przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach (dalej: Administrator), moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym, w celu organizacji i prowadzenia spotkań, szkoleń i rekolekcji, a także w celu kontaktu z uczestnikami za pomocą poczty elektronicznej i urządzeń telekomunikacyjnych oraz w celach statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń Administratora.