rsz_jezuici_logo

Szkoła Animatorów Bibliodramy

Cykl szkoleniowy

Szkolenie Animatorów Bibliodramy drugiej edycji już się rozpoczęło. Zainteresowanych zapraszamy do doświadczania bibliodramy w osobistym życiu, aby tym lepiej skorzystać ze szkolenia za ok. 2 lata.

Bibliodrama jest tak niezwykłym procesem zachodzącym w uczestnikach i w przestrzeni pomiędzy nimi, że nie można jej prowadzić, można tylko zainspirować uczestników do zaangażowania. Stąd nazwa szkolenia. Pragniemy dzielić się umiejętnościami jak animować proces duchowy, jakim jest Bibliodrama.

Propozycję adresujemy do osób, które:

– ukończyły 25 lat;

– mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą;

– mają doświadczenie Bibliodramy (np. warsztaty, Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą, Letnia Szkoła Bibliodramy)

– wezmą udział w warsztatach wstępnych.

Wskazane jest również, by uczestnik szkolenia miał podstawową znajomość Biblii oraz podstawową wiedzę merytoryczną w zakresie pracy z grupą, a także, by wykazywał się zdolnością do autorefleksji.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z  Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach, ul. Kopernika 63A.

Warsztaty wstępne dla zainteresowanych szkoleniem odbyły się:

10 – 12 listopada 2023

 

Warsztaty wstępne obejmują 17 godzin dydaktycznych. Ukierunkowane będą na wstępne poznanie bibliodramy, a także szczegółów całego cyklu szkoleniowego oraz na przyjrzenie się swoim możliwościom, gotowości i motywacji do udziału w nim.

Zespół prowadzących

 • Dorota Majda – trener bibliodramy. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą oraz wiele innych form pracy bibliodramatycznej. .
 • Ita Szpulak – psycholog, psychoterapeuta; psychodramatysta. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą.
 • Ks. Dariusz Wiśniewski – jezuita; teolog; bibliodramatysta. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą.
 

Zachęcamy do zapoznania się z opisem całego cyklu szkoleniowego poniżej.

Ogólny opis szkolenia:

Cele:

Nadrzędnym celem jest przygotowanie merytoryczne uczestników do uzyskania certyfikatu animatora bibliodramy. Proces ten obejmuje:

 • rozwijanie umiejętności prowadzenia bibliodramy adekwatnie do celów warsztatu i specyfiki grupy uczestników;
 • poszerzanie wiedzy dotyczącej teologicznych aspektów bibliodramy;
 • rozwijanie umiejętności pracy z grupą warsztatową z uwzględnieniem rozumienia podstaw procesu grupowego;
 • rozwijanie kreatywności i spontaniczności uczestników;
 • rozwój osobisty i duchowy uczestnika szkolenia;
 • poznanie różnorodnych środków stosowanych w bibliodramie.

— Szkolenie obejmuje: 260 godzin dydaktycznych (10 zjazdów szkoleniowych)

Zjazdy będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Harmonogram zjazdów zostanie ustalony przez prowadzących wraz z uczestnikami na początku szkolenia.

Zjazd rozpoczyna się w czwartek o godz.18, a kończy w niedzielę o godz.13.

Na zakończenie całego cyklu uczestnicy otrzymają dyplom ukończenia szkolenia.

Wymagania do uzyskania certyfikatu animatora bibliodramy:

 1. Ukończenie cyklu szkoleniowego w Szkole Animatorów Bibliodramy.
 • Praca własna pod superwizją – przeprowadzenie warsztatów bibliodramy w wymiarze co najmniej 40 godzin dydaktycznych.
 • Minimum 5 godzin superwizji (min. 3 godz. w grupie prowadzonej przez trenerów SAB).
 • Uczestnictwo w 3 zewnętrznych warsztatach bibliodramy.
 • Praca pisemna przedstawiająca własny sposób stosowania bibliodramy.
 • Zaliczenie kolokwium końcowego, podczas którego kandydat na animatora zaprezentuje elementy własnego warsztatu, które zostaną poddane superwizji zarówno grupy, jak i zespołu prowadzących.


Theotokos - Wszystkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved © 2020