rsz_jezuici_logo

Ćwiczenia duchowe z bibliodramą

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Zapraszamy na Ćwiczenia duchowe z bibliodramą osoby, które odprawiły przynajmniej pierwszy tydzień ĆD. Temat przewodni: Panie, pokaż nam Ojca... (J 14, 8) Obraz Boga, jaki w sobie nosimy, wpływa na naszą relację z Nim. Niestety, podobnie, jak w naszych relacjach inni ludzie, Bóg również nierzadko staje się adresatem naszych projekcji, interpretacji i innych zafałszowanych ocen. […]