rsz_jezuici_logo

Fundament cz. 1

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Fundament cz. 1 z 2 20 - 22 maja 2022 r. Zapraszamy na pierwszy weekend pierwszego etapu Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Formularz zgłoszeniowy

Fundament cz. 1 z 2 i 2 z 2

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Fundament cz. 1 z 2 - 17 - 19 czerwca 2022 r. (kontynuacja w kolejnych miesiącach) oraz Fundament cz. 2 z 2 - 17 - 19 czerwca 2022 r. (kontynuacja dla uczestników po cz. 1) To pierwszy etap Ćwiczeń duchowych św. Ignacego podzielony na 2. weekendy. Formularz zgłoszeniowy

Fundament cz. 1

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Fundament cz. 1 z 2 24 - 26 czerwca 2022 r. Zapraszamy na pierwszy weekend pierwszego etapu Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Formularz zgłoszeniowy

Fundament 5-dniowy

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Zapraszamy na Fundament dla członków Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar i wszystkich zainteresowanych. Więcej informacji w dokumencie. Aktualizacja W terminie tym odbędzie się Fundament Ćwiczeń, który zakończy się 6 lipca. Ponieważ nie są to rekolekcje wspólnotowe zapraszamy wszystkich zainteresowanych odprawieniem pełnego, pięciodniowego Fundamentu. Treści Fundamentu są uniwersalne. Zapisy na naszej stronie przez formularz.

Ćwiczenia duchowe z bibliodramą

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

Zapraszamy na Ćwiczenia duchowe z bibliodramą osoby, które odprawiły przynajmniej pierwszy tydzień ĆD. Temat przewodni: Panie, pokaż nam Ojca... (J 14, 8) Obraz Boga, jaki w sobie nosimy, wpływa na naszą relację z Nim. Niestety, podobnie, jak w naszych relacjach inni ludzie, Bóg również nierzadko staje się adresatem naszych projekcji, interpretacji i innych zafałszowanych ocen. […]