rsz_jezuici_logo
W trakcie realizacji

Fundament cz. 1

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice

Fundament cz. 1 z dwóch 2- 4 grudnia 2022 r. Zapraszamy na pierwszy weekend pierwszego etapu Ćwiczeń duchowych św. Ignacego. Formularz zgłoszeniowy