rsz_jezuici_logo

Ćwiczenia duchowe z Bibliodramą

Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS” Centrum Kształcenia i Dialogu „THEOTOKOS”, Gliwice, Śląskie

To jest mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie... (Mt 17,5) Często każdy z nas pyta Boga o właściwą drogę, o Jego wolę, o plan dla mnie... A chyba dość rzadko dostrzegamy, że Jezus jest odpowiedzią na te nasze poszukiwania. Wszystko, co Bóg uznał za najważniejsze do usłyszenia i zobaczenia przez nas, wypowiedział Jego Umiłowany Syn. Wypowiedział […]