rsz_jezuici_logo

Finansowanie z budżetu państwa

Szkoła Animatorów Bibliodramy

Cykl szkoleniowy

Rozpoczęliśmy szkolenie animatorów bibliodramy w 2021. Kolejne edycje w przyszłości.

Bibliodrama jest tak niezwykłym procesem zachodzącym w uczestnikach i w przestrzeni pomiędzy nimi, że nie można jej prowadzić, można tylko zainspirować uczestników do zaangażowania. Stąd nazwa szkolenia. Pragniemy dzielić się umiejętnościami jak animować proces duchowy, jakim jest Bibliodrama.

Propozycję adresujemy do osób, które:

– ukończyły 25 lat;

– mają doświadczenie w prowadzeniu zajęć z grupą;

– wezmą udział w warsztatach wstępnych.

Wskazane jest również, by uczestnik szkolenia miał podstawową znajomość Biblii oraz podstawową wiedzę merytoryczną w zakresie pracy z grupą, a także, by wykazywał się zdolnością do autorefleksji.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o kontakt z  Centrum Kształcenia i Dialogu Theotokos w Gliwicach, ul. Kopernika 63A.

Warsztaty wstępne obejmują 17 godzin dydaktycznych. Ukierunkowane będą na wstępne poznanie bibliodramy, a także szczegółów całego cyklu szkoleniowego oraz na przyjrzenie się swoim możliwościom, gotowości i motywacji do udziału w nim.

Zespół prowadzących

  • Dorota Majda – trener bibliodramy. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą oraz wiele innych form pracy bibliodramatycznej. .
  • Ita Szpulak – psycholog, psychoterapeuta; psychodramatysta. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą.
  • Ks. Dariusz Wiśniewski – jezuita; teolog; bibliodramatysta. Współprowadzi 8-dniowe Ćwiczenia Duchowe z bibliodramą.
 


Poprawa warunków zakwaterowania uchodźców ukraińskich

 

Dzięki wsparciu programu PROO Narodowego Instytutu Wolności zabezpieczyliśmy system c.w.u. zmiękczaczem wody EuroSoft E91DWZ80SXT firmy WBT oraz wymieniliśmy instalację wodną w newralgicznych miejscach. W wyniku podjętych działań znacząco uległa poprawie dostępność i jakość wody w ośrodku, a  jej ciśnienie obecnie odpowiada obowiązującym normom. Skorzystali na tym przede wszystkim stale mieszkający w ośrodku uchodźcy, co jest szczególnie istotne w perspektywie ich długotrwałego pobytu. 

Theotokos - Wszystkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved © 2020