NASZA MISJA

 

 

Dialog i kształcenie to budowanie relacji na wszystkich poziomach i we wszystkich wymiarach ludzkiego bytu.

W pierwszym rzędzie relacji między Stwórcą, a stworzeniem. Następnie więzi międzyludzkie, międzyosobowe. W końcu relacja ze światem i do świata.

Trzeba świat relacji poznawać, by zgodnie z biblijnym spojrzeniem (u)miłować. Są to wzniosłe słowa i jeśli nawet w wielu wypadkach zdewaluowane to przecież oddają istotę i sens egzystencji człowieka.

 

Poznawać czyli uczyć się. To niesie w sobie element poszukiwań, zarówno w wymiarze cielesnym, psychicznym jak i duchowym, na płaszczyźnie osobistej i wspólnotowej. Poznawać czyli zadawać pytania i szukać na nie odpowiedzi. Poznawać czyli słuchać co się mówi, mówić co się myśli i odnosić do prawdy, która przynosi wolność.

 

Centrum Kształcenia i Dialogu THEOTOKOS stawia sobie za cel dojście do owego poznania za pomocą środków różnego rodzaju. Warsztaty, sesje i rekolekcje to formy uczenia się. Prowadzą je specjaliści w danej dziedzinie: kapłani, rekolekcjoniści, psychologowie, dziennikarze, liderzy.

 

Odwołując się do „imienia” Centrum powierzamy całą działalność Bożej Rodzicielce, która mieści się w pobliskim sanktuarium Matki Bożej Kochawińskiej, a do której zwracamy się jako do Matki Dobrej Drogi i która prowadzi nas do Syna, Jezusa Chrystusa.